Sỏi vàng quay

Thông tin 

Màu sắc : vàng

Kích thước : tùy loại đa dạng

Công nghệ : quay tròn

Phân loại : bao