Sỏi trắng tự nhiên

Thông tin 

Màu sắc : Trắng

Kích thước : tùy loại đa dạng

Công nghệ :

Phân loại : bao

Nguồn gốc : biển hoặc suối