Sỏi đen tự nhiên

Thông tin 

Màu sắc : Đen

Kích thước : tùy loại đa dạng

Công nghệ : quay tròn

Phân loại : bao

Nguồn gốc : biển hoặc suối