Nóc trung Đất Việt

25.000,0 21.000,0

Tên sản phẩm : nóc trung

Thương hiệu : Đất Việt

Màu sắc : 1 màu đất nung.

Trọng lượng : 1kg