Nóc tiểu Đất Việt

18.000,0 15.000,0

Tên sản phẩm : nóc tiểu

Thương hiệu : Đất Việt

Chiều dài m2 : 5 viên

Màu sắc : 1 màu đất nung.

Trọng lượng : 1kg