Ngói mũi hài nhỏ Đồng Nai

Thông Số Kỹ Thuật : 

Kích thước : 150 x  150

Màu Sắc : màu đất nung

Trọng lượng :0.3kg

Số lượng (v/m2) : 65~70 viên