Ngói mũi hài lớn Đồng Nai

Thông Số Kỹ Thuật : 

Kích thước : 200x  280

Màu Sắc : màu đất nung

Trọng lượng :1kg

Số lượng (v/m2) : 40~50viên