Ngói Hera Prime 105

25.000,0 20.000,0

Nhà sản xuất : Prime

Mã Số : 105

Kích thước : 300x410mm

Trọng lượng : 3,5kg

Số lượng viên/1m2 : 11 viên

Màu sắc : đỏ mận

Phân loại : Hera