Ngói Hera Prime 104

25.000,0 20.000,0

Nhà sản xuất : Prime

Mã Số : 104

Kích thước : 300x410mm

Trọng lượng : 3,5kg

Số lượng viên/1m2 : 11 viên

Màu sắc : Xanh lục đậm

Phân loại : Hera