NGÓI FUKA F06

15.000,0 12.800,0

Tên Ngói : Fuka

Mã Số : F06

Màu Sắc : Xanh Dương

Kích Thước : Cao 424 x Rộng 335

Số lượng /m2 : 9-10 viên.