Ngói cuối nóc trái Đồng Tâm

45.000,0 40.000,0

Thông Số Kỹ Thuật

Bề mặt : Sần

Vị trái : cuối nóc.

Kích thước : 330mm

Trọng lượng : 3,2kg

Số lượng /m : ~3,3 viên.