Ngói cuối mái Đồng Tâm

Thông Số Kỹ Thuật

Bề mặt : Sần

Vị Trí : cuối mái nhà.

Kích thước : 330mm

Trọng lượng : ~5kg

Số lượng /m : ~3,3 viên.