Ngói chạc 3 Đồng Tâm

Bề mặt : Sần

Màu sắc : tùy theo màu ngói.

Vị Trí : Đỉnh mái nhà

Trọng lượng : ~5 kg

Màu sắc: Phù hợp với tông màu ngói lợp

Loại ngói : phụ kiện.