Ngói Âm Dương

Thông Số Kỹ Thuật :

Màu Sắc : đa dạng

Phân loại : đất nung tráng men

Kích thước :tùy theo Size

Size L : 27 cặp / 1m2. Diềm 5 bộ/ m dài

Size M : 43 cặp / 1m2. Diềm 6 bộ/ m dài

Size XL : 15 cặp / 1m2.