Ngói Đất nung 22 Đất Việt

15.000,0 11.800,0

Tên sản phẩm : ngói 22

Thương hiệu : Đất Việt

Kích thước : 340 x 200

Số lượng (v/m2) : 22 viên

Màu sắc : 1 màu đất nung.

Trọng lượng : 2kg/1 viên