Ngói 10 Đồng Nai

23.000,0 22.000,0

Thông Số Kỹ Thuật : 

Kích thước : 435 x 324 x 12,5 mm

Màu Sắc : màu đất nung

Trọng lượng :3.2kg

Số lượng (v/m2) :10 viên