Gạch 6×24 đất việt

Gốm : Đất Việt

Màu : đỏ lợt

Kích Thước : 6×24

Thùng : 70 viên.