Đá suối quy cách

Kích thước :

Đơn vị tính : bao

Màu Sắc : Xanh đen

Mặt đá : lượn sóng

Là sản phẩm đá 100% tự nhiên.