Đá ong xám 10×20

160.000,0 140.000,0

Kích thước : 10×20 . 7,5×22

Đơn vị tính : 50 viên / 1m2

Màu Sắc : xanh đen

Mặt đá : tổ ong

Là sản phẩm đá 100% tự nhiên.