Đá giả cổ đen

Kích thước : 10×20 . 7,5×22

Đơn vị tính : 50 viên / 1m2

Màu Sắc : Đen

Mặt đá : Băm

Là sản phẩm đá 100% tự nhiên.