Đá dòng sông trắng 

Kích thước : 10×20

Đơn vị tính : 50 viên / 1m2

Màu Sắc : Trắng

Mặt đá : Băm, đục

Là sản phẩm đá 100% tự nhiên.