Đá chong chóng

Kích thước : 5 x 20

Đơn vị tính : m ( 2 bó = 1m)

Màu Sắc : Xanh đen

Mặt đá : lượn sóng

Là sản phẩm đá 100% tự nhiên.