Đá chẻ vàng

210.000,0 190.000,0

Kích thước : 10×20 . 7,5×22

Đơn vị tính : 50 viên / 1m2

Màu Sắc : vàng

Mặt đá : chẻ sóng

Là sản phẩm đá 100% tự nhiên.