Đá chẻ trắng muối

200.000,0 180.000,0

Kích thước : 10×20 . 7,5×22

Đơn vị tính : 50 viên / 1m2

Màu Sắc : trắng muối

Mặt đá : chẻ sóng

Là sản phẩm đá 100% tự nhiên.