Đá chẻ bao

Kích thước :

Đơn vị tính :

Màu Sắc : xanh đen

Mặt đá : gồ gề

Là sản phẩm đá 100% tự nhiên.