Đá Bốc Xanh Rêu

220.000,0 200.000,0

Kích thước : 10×20

Đơn vị tính : 50 viên / 1m2

Màu Sắc : Xanh rêu

Công nghệ : Bốc .

Là sản phẩm đá bóc lồi tự nhiên.