Đá Bốc Vàng

220.000,0 190.000,0

Thông Số : 

Kích thước : 10×20

Đơn vị tính : 50 viên / 1m2

Màu Sắc : Vàng

Công nghệ : Bốc .

Là sản phẩm đá bóc lồi vàng tự nhiên.