Đá bàn cờ đen

Kích thước : 10×20

Đơn vị tính : 50 viên / 1m2

Màu Sắc : Đen

Mặt đá : bàn cờ

Là sản phẩm đá 100% tự nhiên.